Od njive do vilice

Družba PP Agro je smiselno zaokrožen proces s pridelavo poljščin, ki jih predela v krmne mešanice, le-te pa preizkuša in uporablja v lastni živinoreji.

Poljedelstvo

V poljedelstvu se uporabljajo tehnologije, ki so okolju prijazne. Temeljijo na sonaravni pridelavi kakovostnih poljščin, ki pomembno prispevajo k proizvodnji krmnih mešanic.

Krmila Agronatur

Širok asortiment naravnih domačih krmil Agronatur zagotavlja odlične rezultate v reji vseh vrst domačih živali.

Govedoreja

Na farmi krav molznic in goved se preizkušajo in krmijo krmne mešanice Agronatur, s ciljem dopolniti in uravnotežiti krmni obrok doma pridelane krme, ki daje optimalne proizvodne in ekonomske rezultate.

Naš moto

Zadovoljni odjemalci so naše vodilo. Poleg kakovostnih izdelkov nudimo svetovanje in strokovne rešitve vezane na prehrano ter dobro počutje živali.

https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/391845firma.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/875872kombajn_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869403tovarna_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/190811krave_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869014soncnice_s.jpg

K-MINVIT dopolnilna krmna mešanica za krave molznice

K-MINVIT


Ekonomično pitanje goveda

Pitanje goveda v Sloveniji predstavlja za prirejo mleka drugo najpomembnejšo živinorejsko panogo. Za dolgoročno stabilno proizvodnjo kakovostnega slovenskega govejega mesa bomo morali posvečati vse več časa tako imenovanemu menedžmentu in s tem ekonomiki uspešnosti pitanja.

V Sloveniji se še vedno zakolje največ goveda lisaste pasme, čeprav je zadnje čase na vidiku vse več rejcev uvoženih pitanih telet mesnih pasem, katera načeloma prihajajo iz pašnih terenov drugih evropskih držav. Tudi število zaklanih pitancev mlečnih pasem ni ravno zanemarljivo, saj se na vsake tri pitance lisaste pasme zakolje enega pitanca črno-bele pasme. Ob tem je potrebno omeniti, da je tudi pitanje bikov mlečnih pasem sprejemljivo s primernim planom pitanja, saj je strošek nakupa telet veliko nižji kakor pri kombiniranih, še posebej pa pri mesnih pasmah. Preberite več...

Preberite več...

Preberite več...


Pomen uravnoteženosti krmnih
obrokov krav molznic

Uspešna prehrana krav molznic zahteva poznavanje prežvekovalcev, kakor tudi posebnostiposameznih vrst krme, ki so vključene v prehrano. V našem prostoru je največkrat obrok krav molznic sestavljen iz koruzne silaže, travne silaže, slame in sena.

Koncentrirani del obroka, kot so krmne mešanice (npr. beljakovinske, energetske, krmilo K-19, K-22, specialne mešanice), povečujejo koncentracijo energije ali beljakovin v obroku. S tem omogočajo, da molznice iz zaužite krme proizvedejo večjo količino mleka, maščob in beljakovin, ki vplivajo na prihodek kmetije iz naziva mlečne proizvodnje.

Ker so pomanjkljivosti v obrokih še vedno stalnica slovenske živinorejske kmetije, želimo opomniti na nekaj osnovnih načel. Preberite več...

Preberite več...

Preberite več...


krmne mešanice
 

Krmne mešanice

Krmne mešanice za govedo

krmna mešanica za govedo Široka paleta krmnih mešanic za govedo, pripravljenih iz gensko nespremenjenih...

Več...
Krmne mešanice za perutnino

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za perutnino so izdelane po recepturah mednarodno priz...

Več...
Krmne mešanice za prašiče

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za prašiče so pripravljene po preverjenih, skrbno zbranih receptura...

Več...
Krmne mešanice za živali

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za ostale živali se odlikujejo po pestri surovinski sestavi. Oplemenitene so...

Več...

Aktualno

Na farmi Ogrizkovo prodajamo hlevski gnoj.
Kontakt:
T: +386 51 333 127
Kontaktna oseba:
Blaž Kodrič

Naročila krmil

T: +386 (0)2 654 40 90
T: +386 (0)2 654 40 91
F: +386 (0)2 654 40 94

Kontaktni podatki

PP - AGRO d.o.o.
Tržaška cesta 41A
2000 Maribor

 

Elektronski naslov:
info@agronatur.si

Več...


Anketno vprašanje

Katere krmne mešanice uporabljate
 

PP-Agro d.o.o.