Od njive do vilice

Družba PP Agro je smiselno zaokrožen proces s pridelavo poljščin, ki jih predela v krmne mešanice, le-te pa preizkuša in uporablja v lastni živinoreji.

Poljedelstvo

V poljedelstvu se uporabljajo tehnologije, ki so okolju prijazne. Temeljijo na sonaravni pridelavi kakovostnih poljščin, ki pomembno prispevajo k proizvodnji krmnih mešanic.

Krmila Agronatur

Širok asortiment naravnih domačih krmil Agronatur zagotavlja odlične rezultate v reji vseh vrst domačih živali.

Govedoreja

Na farmi krav molznic in goved se preizkušajo in krmijo krmne mešanice Agronatur, s ciljem dopolniti in uravnotežiti krmni obrok doma pridelane krme, ki daje optimalne proizvodne in ekonomske rezultate.

Naš moto

Zadovoljni odjemalci so naše vodilo. Poleg kakovostnih izdelkov nudimo svetovanje in strokovne rešitve vezane na prehrano ter dobro počutje živali.

https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/391845firma.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/875872kombajn_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869403tovarna_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/190811krave_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869014soncnice_s.jpg
Dejavnosti

PP-Agro d.o.o.Družba PP-Agro d.o.o. je organizirana tako, da je smiselno zaokrožen proces, ki zagotavlja pridelavo poljščin, predelavo teh v krmne mešanice in preizkušanje njihovih uporabnih vrednosti v lastni živinorejski proizvodnji. Skozi obvladovane procese 50 redno zaposlenih skrbi, da so naši proizvodi kakovostni, varni in sledljivi, ter v praksi preverjeni. Tako proizvedene krmne mešanice so primerne za vsako uravnoteženo prehrano gospodarsko pomembnih domačih živali. V času spravila kmetijskih pridelkov odkupujemo vse za krmne mešanice potrebne surovine.

Poljedelstvo

Na več kot tisoč ha poljedelskih površin pridelujemo surovine za proizvodnjo krmnih mešanic. Uporabljene tehnologije so okolju prijazne in temeljijo na sonaravnih načelih.

 

Poljedelstvo

 

Celotne količine pridelane koruze in žitaric namenimo proizvodnji krmnih mešanic blagovne znamke AGRONATUR. Vse poljščine, ki jih pridelujemo so gensko nespremenjene in s tem izkazujemo našo družbeno odgovornost.

Proizvodnja močne krme

Proizvajamo krmne mešanice samo iz gensko nespremenjenih surovin in za vse vrste gospodarsko pomembnih živali.  Procesi so organizirani tako, da je kakovost, varnost in sledljivost zagotovljena za vsak proizvod blagovne znamke AGRONATUR. Sodobna tehnologija in primerna velikost nam omogočata hitro odzivnost in tehnološko dovršenost naših proizvodov.

 

Krmne Mesanice

 

Predvsem v času žetve odkupujemo in sprejemamo koruzo in ostale žitarice, ki so potrebne za proizvodnjo krmnih mešanic. Z lastno prodajno svetovalno službo smo sposobni odgovoriti na vse izzive sodobne reje gospodarsko pomembnih živali.

Govedoreja

Govedoreja je usmerjena v doseganje optimalnih proizvodnih, predvsem pa ekonomskih učinkov te dejavnosti. Ukvarjamo se z izzivi mlečne proizvodnje in optimiziranju rezultatov pitanja. Skozi realno proizvodnjo na čredi 300 govedi preverjamo učinke krmnih mešanic blagovne znamke AGRONATUR, s ciljem dopolniti in uravnotežiti krmni obrok doma pridelane krme.

 

Govedoreja

 

Tako pridobljene koristne ugotovitve skozi strokovno svetovanje posredujemo našim kupcem in jim na tak način pomagamo povečevati prihodke in zniževati stroške.

Prodaja in strokovno svetovanje

Prodajna funkcija  je organizirana tako, da kupcem krmnih mešanic blagovne znamke AGRONATUR ponuja ne samo proizvoda, ampak tudi strokovne rešitve vezane na prehrano in dobro počutje živali. Svetovanje je organizirano tako, da smo sposobni po sistemu "iz prakse za prakso" svetovati v vseh gospodarsko pomembnih rejah.

 

Krmne mešanice

Krmne mešanice za govedo

krmna mešanica za govedo Široka paleta krmnih mešanic za govedo, pripravljenih iz gensko nespremenjenih...

Več...
Krmne mešanice za perutnino

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za perutnino so izdelane po recepturah mednarodno priz...

Več...
Krmne mešanice za prašiče

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za prašiče so pripravljene po preverjenih, skrbno zbranih receptura...

Več...
Krmne mešanice za živali

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za ostale živali se odlikujejo po pestri surovinski sestavi. Oplemenitene so...

Več...

Aktualno

Na farmi Ogrizkovo prodajamo hlevski gnoj.
Kontakt:
T: +386 51 333 127
Kontaktna oseba:
Blaž Kodrič

Naročila krmil

T: +386 (0)2 654 40 90
T: +386 (0)2 654 40 91
F: +386 (0)2 654 40 94

Kontaktni podatki

PP - AGRO d.o.o.
Tržaška cesta 41A
2000 Maribor

 

Elektronski naslov:
info@agronatur.si

Več...


Anketno vprašanje

Katere krmne mešanice uporabljate
 

PP-Agro d.o.o.