Od njive do vilice

Družba PP Agro je smiselno zaokrožen proces s pridelavo poljščin, ki jih predela v krmne mešanice, le-te pa preizkuša in uporablja v lastni živinoreji.

Poljedelstvo

V poljedelstvu se uporabljajo tehnologije, ki so okolju prijazne. Temeljijo na sonaravni pridelavi kakovostnih poljščin, ki pomembno prispevajo k proizvodnji krmnih mešanic.

Krmila Agronatur

Širok asortiment naravnih domačih krmil Agronatur zagotavlja odlične rezultate v reji vseh vrst domačih živali.

Govedoreja

Na farmi krav molznic in goved se preizkušajo in krmijo krmne mešanice Agronatur, s ciljem dopolniti in uravnotežiti krmni obrok doma pridelane krme, ki daje optimalne proizvodne in ekonomske rezultate.

Naš moto

Zadovoljni odjemalci so naše vodilo. Poleg kakovostnih izdelkov nudimo svetovanje in strokovne rešitve vezane na prehrano ter dobro počutje živali.

https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/391845firma.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/875872kombajn_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869403tovarna_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/190811krave_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869014soncnice_s.jpg
UVEDBA NACIONALNEGA GENOMSKEGA OBRAČUNA PLEMENSKIH VREDNOSTI S KOMBINIRANO REFERENČNO POPULACIJO ZA SLOVENSKO RJAVO IN ČRNO-BELO PASMO GOVEDI

Program razvoja podeželja

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

Vodilni partner: Univerza  Ljubljana

Projektni partnerji:

Univerza v Ljubljani, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, PP-Agro, poljedelstvo in proizvodnja d.o.o., Napotnik Jakob, Anželak Janez, Šter Jakob, Modic Tomaž, Kavčič Blaž, Pivk Marjan, Lenarčič Andrej

 

Trajanje projekta: 23.11. 2019 – 22.11. 2022.

 

Kratek opis projekta

Projektna skupina bo v prvi fazi analizirala izzive genomske selekcije s strani vseh deležnikov. S tem bodo definirane potrebne podrobnosti za pripravo rezultatov, ki bodo uporabni za rejce. Projektna skupina bo nato definirala selekcijske izzive v rejah mlečnega goveda in postavila strategije selekcije za posamezno identificirano potrebo. Na osnovi najnovejših znanj v genomiki bodo z računalniškim programom določene živali, ki imajo zanesljive PV in največ genetskih vezi s populacijo rjave oz. črno-bele pasme govedi v Sloveniji. Tem živalim bo s pomočjo članov partnerstva odvzeto tkivo in izvedena genotipizacija. Po kontroli kakovosti podatkov in združevanju s podatki klasičnega obračuna PV bo sledila vzpostavitev nacionalnega genomskega obračuna. Na osnovi ocenjenih genomskih PV, ocenjenih koeficientov sorodstva in inbridinga na osnovi genoma ter monogenskih lastnosti bo v vsaki od rej članov partnerstva (kmetijska gospodarstva) preverjena gospodarnost aktualne strategije selekcije in primerjana z alternativno.

 

Cilji projekta

Vzpostavitev lastnega nacionalnega obračuna genomskih PV.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev: genotipizacija govedi, izračun genomskih plemenskih vrednosti (PV), strategije selekcije, SWOT analiza, izobraževanja

Pričakovani rezultati operacije: rutinski nacionalni izračun genomskih plemenskih vrednosti za rjavo in črno-belo pasmo govedi, sheme selekcije, praktična navodila za proces od odvzema biološkega vzorca do genotipizacije, praktična navodila za interpretacijo in uporabo rezultatov genomske analize in obračuna genomskih PV

Povezavi:

-          spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

-          spletna stran PRP 2014-2020:  www.program-podezelja.si/

 

 

 

Krmne mešanice

Krmne mešanice za govedo

krmna mešanica za govedo Široka paleta krmnih mešanic za govedo, pripravljenih iz gensko nespremenjenih...

Več...
Krmne mešanice za perutnino

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za perutnino so izdelane po recepturah mednarodno priz...

Več...
Krmne mešanice za prašiče

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za prašiče so pripravljene po preverjenih, skrbno zbranih receptura...

Več...
Krmne mešanice za živali

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za ostale živali se odlikujejo po pestri surovinski sestavi. Oplemenitene so...

Več...

Aktualno

Na farmi Ogrizkovo prodajamo hlevski gnoj.
Kontakt:
T: +386 51 333 127
Kontaktna oseba:
Blaž Kodrič

Naročila krmil

T: +386 (0)2 654 40 90
T: +386 (0)2 654 40 91
F: +386 (0)2 654 40 94

Kontaktni podatki

PP - AGRO d.o.o.
Tržaška cesta 41A
2000 Maribor

 

Elektronski naslov:
info@agronatur.si

Več...


Anketno vprašanje

Katere krmne mešanice uporabljate
 

PP-Agro d.o.o.