Od njive do vilice

Družba PP Agro je smiselno zaokrožen proces s pridelavo poljščin, ki jih predela v krmne mešanice, le-te pa preizkuša in uporablja v lastni živinoreji.

Poljedelstvo

V poljedelstvu se uporabljajo tehnologije, ki so okolju prijazne. Temeljijo na sonaravni pridelavi kakovostnih poljščin, ki pomembno prispevajo k proizvodnji krmnih mešanic.

Krmila Agronatur

Širok asortiment naravnih domačih krmil Agronatur zagotavlja odlične rezultate v reji vseh vrst domačih živali.

Govedoreja

Na farmi krav molznic in goved se preizkušajo in krmijo krmne mešanice Agronatur, s ciljem dopolniti in uravnotežiti krmni obrok doma pridelane krme, ki daje optimalne proizvodne in ekonomske rezultate.

Naš moto

Zadovoljni odjemalci so naše vodilo. Poleg kakovostnih izdelkov nudimo svetovanje in strokovne rešitve vezane na prehrano ter dobro počutje živali.

https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/391845firma.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/875872kombajn_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869403tovarna_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/190811krave_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869014soncnice_s.jpg
Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka

PP-Agro d.o.o. je prejemnik sredstev  za projekt v okviru ukrepa M16 Sodelovanje, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

Projekt
Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

Vodilni partner projekta:
KGZS-Zavod CE

 

Partnerji projekta
PP-Agro d.o.o.,
KMG Napotnik, KMG Kotnik, KMG, Vets4Science, KMG Miklavžina,
KGZS-Zavod MS, KGZS-Zavod Ptuj, Šolski center Šentjur

Trajanje projekta: 6. 11. 2019 do 5. 11. 2021

 

Splošni cilj projekta
je ugotoviti uspešnost izboljšanega postopka embriotransferja, ki predstavlja novost za slovensko govedorejo. Izboljšani postopek embriotransferja omogoča zelo hitro izboljšanje genetskega potenciala krav molznic za prirejo mleka v domači čredi na KMG in povišanje genetskega potenciala bikcev za vzrejališča – bodočih plemenskih bikov za celotno populacijo krav

 

Pričakovani rezultati
Ključni rezultat projekta bo analiza izvedljivosti prenosa tega izboljšanega postopka embriotransferja v slovensko prakso. V analizi bodo zajeti tudi rezultati praktičnega preizkušanja na kmetijskih gospodarstvih v času izvajanja pilotnega projekta.  Analiza bo temeljila na 30-40 embriotransferjih, ki bodo izvedeni v čredah krav molznic na vključenih štirih kmetijskih gospodarstvih.

Ključni rezultat projekta bo tudi vsaj 50 telet, ki bodo imela visok genetski potencial za prirejo mleka; tako teličke, ki bodo v prihodnjih letih vključene v čredo krav molznic, kot bikci, ki bodo predvidoma vključeni v vzrejališča plemenskih bikov za celotno populacijo krav v Sloveniji.

 

Povzetek
Na štirih kmetijskih gospodarstvih, ki smo jih vključili v projekt, bomo v okviru praktičnega preizkušanja v čredah krav molznic uporabili izboljšani postopek embriotransferja, ki predstavlja novost v slovenski govedoreji. Izvedli bomo 30-40 embriotransferjev in spremljali uspešnost obrejitve s tem postopkom, ki omogoča zelo hiter napredek genetskega potenciala črede za prirejo mleka. Posebno pozornost bomo posvetili transferjem zamrznjenih zarodkov najboljših krav molznic v času vročinskega stresa in ugotovili stopnjo brejosti v takšnih razmerah.

S številnimi aktivnostmi prenosa znanja in razširjanja rezultatov pilotnega projekta, bomo vplivali na večjo informiranost kmetov in strokovnjakov v kmetijstvu o uspešnosti tega novejšega postopka embriotransferja.

Z rezultati pilotnega projekta bomo prispevali k povečanju produktivnosti, manjšim emisijam toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, varovanju narave, ohranjanju kmetovanja na OMD in prilagoditvi reje govedi podnebnim spremembam ter s tem k uresničevanju ciljev resolucije Zagotovimo si hrano za jutri ter Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

Povezave:

Program razvoja podeželja

 

Krmne mešanice

Krmne mešanice za govedo

krmna mešanica za govedo Široka paleta krmnih mešanic za govedo, pripravljenih iz gensko nespremenjenih...

Več...
Krmne mešanice za perutnino

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za perutnino so izdelane po recepturah mednarodno priz...

Več...
Krmne mešanice za prašiče

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za prašiče so pripravljene po preverjenih, skrbno zbranih receptura...

Več...
Krmne mešanice za živali

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za ostale živali se odlikujejo po pestri surovinski sestavi. Oplemenitene so...

Več...

Aktualno

Na farmi Ogrizkovo prodajamo hlevski gnoj.
Kontakt:
T: +386 51 333 127
Kontaktna oseba:
Blaž Kodrič

Naročila krmil

T: +386 (0)2 654 40 90
T: +386 (0)2 654 40 91
F: +386 (0)2 654 40 94

Kontaktni podatki

PP - AGRO d.o.o.
Tržaška cesta 41A
2000 Maribor

 

Elektronski naslov:
info@agronatur.si

Več...


Anketno vprašanje

Katere krmne mešanice uporabljate
 

PP-Agro d.o.o.